Swimming timetables

BURY MAIN POOL

MONDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        09:00-10:00

Aqua Aerobics                  10:30-11:15

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        13:30-14:30

Lane Swim                        20:00-21:00

BURY MAIN POOL

TUESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-09:00

Lane Swim                        12:00-13:00

Casual Swim                     20:00-21:00

 

 

 

BURY MAIN POOL

WEDNESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-09:00

Lane Swim                        12:00-13:00

Aqua Aerobics                  19:30-20:15

 

 

 

BURY MAIN POOL

THURSDAY

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-09:00

Lane Swim                        10:30-11:15

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        13:30-14:30

Casual Swim                     18:30-19:30

Lane Swim                        20:00-21:00

BURY MAIN POOL

FRIDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        09:00-10:00

iCanSwim                          10:00-11:15

Lane Swim                        12:00-13:00

Casual Swim                     16:00-17:00

 

BURY MAIN POOL

SATURDAY

 

Floats and Fun                  11:00-12:30

Lane Swim                        13:00-14:00

Floats and Fun                  14:00-15:30

 

 

 

 

BURY MAIN POOL

SUNDAY

 

Lane Swim                       10:00-11:00

Floats and Fun                  11:00-12:30

Lane Swim                        13:00-14:00

 Floats and Fun                 14:00-15:30

 

 

 

BURY LEISURE POOL

MONDAY

 

No sessions available

 

 

 

 

 

 

BURY LEISURE POOL

TUESDAY

 

No sessions available

 

 

 

 

 

 

BURY LEISURE POOL

WEDNESDAY

 

No sessions available

 

 

 

 

 

 

BURY LEISURE POOL

THURSDAY

 

No sessions available

 

 

 

 

 

 

BURY LEISURE POOL

FRIDAY

 

No sessions available

 

 

 

 

 

 

BURY LEISURE POOL

SATURDAY

 

Wet n Wild                        09:30-10:30

Wet n Wild                        11:00-12:00

Wet n Wild                        13:00-14:00

Wet n Wild                        14:30-15:30

 

 

 

BURY LEISURE POOL

SUNDAY

 

Wet n Wild                        09:30-10:30

Wet n Wild                        11:00-12:00

Wet n Wild                        13:00-14:00

Wet n Wild                        14:30-15:30

 

 

 

BURY TEACHING POOL

MONDAY

 

Family Swim                      11:30-12:15

 

 

 

 

 

 

BURY TEACHING POOL

TUESDAY

 

Family Swim                      12:00-13:00

Family Swim                      13:30-14:30

 

 

 

 

 

BURY TEACHING POOL

WEDNESDAY

 

No sessions available

 

 

 

 

 

BURY TEACHING POOL

THURSDAY

 

Family Swim                      10:00-11:00

Family Swim                      11:30-12:15

 

 

 

 

 

BURY TEACHING POOL

FRIDAY

 

iCanSwim                          10:00-11:30

Family Swim                      12:00-13:00

 

 

 

 

 

BURY TEACHING POOL

SATURDAY

 

Family Swim                      11:30-12:30

Family Swim                      13:00-14:00

Family Swim                      14:30-15:30

 

 

 

 

BURY TEACHING POOL

SUNDAY

 

Family Swim                      10:00-11:00

Family Swim                      11:30-12:30

Family Swim                      13:00-14:00

Family Swim                      14:30-15:30

 

 

 

HADLEIGH POOL

MONDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Casual Swim                     08:45-09:45

iCanSwim                          12:30-13:30

Lane Swim                        18:00-19:00

HADLEIGH POOL

TUESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        18:30-19:30

Lane Swim                        20:00-21:00

HADLEIGH POOL

WEDNESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Aqua Aerobics                  09:00-10:00

Lane Swim                        12:00-13:00

Casual Swim                     13:30-14:30

Floats and Fun                  16:00-17:00

Lane Swim                        17:30-18:30

HADLEIGH POOL

THURSDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        09:00-09:45

Lane Swim                        10:30-11:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        18:00-19:00

Aqua Aerobics                  19:30-20:15

HADLEIGH POOL

FRIDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Aqua Aerobics                  08:30-09:30

Lane Swim                        12:30-13:30

Casual Swim                     14:00-15:00

Floats and Fun                  16:00-17:00

Lane Swim                        20:00-21:00

HADLEIGH POOL

SATURDAY

 

Lane Swim                        11:00-12:00

Floats and Fun                  12:30-13:30

Floats and Fun                  14:00-15:00

Lane Swim                        15:15-16:00

HADLEIGH POOL

SUNDAY

 

Lane Swim                        08:30-09:30

Casual Swim                     11:30-12:30

Floats and Fun                  13:00-14:00

HAVERHILL MAIN POOL

MONDAY

 

Lane Swim                        07:30-08:30

Aqua Aerobics                  11:45-12:30

Lane Swim                        12:45-13:45

Lane Swim                        14:00-15:00

Lane Swim                        19:30-20:30

 

HAVERHILL MAIN POOL

TUESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Aqua Aerobics                  11:15-12:00

Lane Swim                        12:15-13:15

Lane Swim                        13:30-14:30

HAVERHILL MAIN POOL

 

WEDNESDAY

 

 Lane Swim                       07:30-08:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Aqua Aerobics                  18:35-19:20

Lane Swim                        19:45-20:45

HAVERHILL MAIN POOL

THURSDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Aqua Aerobics                  11:15-12:00

Lane Swim                        12:15-13:15

Lane Swim                        13:30-14:30

Lane Swim                        20:00-21:00

HAVERHILL MAIN POOL

FRIDAY

 

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        10:45-11:45

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        20:00-21:00

HAVERHILL MAIN POOL

SATURDAY

 

Casual Swim                     11:30-12:30

Casual Swim                     13:00-14:00

 Lane Swim                       14:15-15:15

 

 

 

HAVERHILL MAIN POOL

SUNDAY

 

iCanSwim                          10:00-11:00

Casual Swim                     11:30-12:30

Casual Swim                       13:00-14:0

Lane Swim                        14:30-15:30

HAVERHILL TEACHING POOL

MONDAY

 

No sessions available.

 

 

 

 

 

HAVERHILL TEACHING POOL

TUESDAY

 

No sessions available.

HAVERHILL TEACHING POOL

WEDNESDAY

 

 No sessions available.

HAVERHILL TEACHING POOL

THURSDAY

 

No sessions available.

HAVERHILL TEACHING POOL

FRIDAY

 

No sessions available.

HAVERHILL TEACHING POOL

SATURDAY

 

Casual Swim                     11:30-12:30

Casual Swim                     13:00-14:00

Casual Swim                     14:30-15:30

Casual Swim                     16:00-17:00

 

HAVERHILL TEACHING POOL

SUNDAY

 

Casual Swim                     11:30-12:30

Casual Swim                     13:00-14:00

Casual Swim                     14:30-15:30

Casual Swim                     16:00-17:00

KINGFISHER LEISURE POOL (BEACH AREA)

MONDAY

 

Casual Swim                     13:30-14:30

KINGFISHER LEISURE POOL (BEACH AREA)

TUESDAY

 

Casual Swim                     12:00-13:00

KINGFISHER LEISURE POOL (BEACH AREA)

WEDNESDAY

 

Casual Swim                       9:00-10:00

KINGFISHER LEISURE POOL (BEACH AREA)

THURSDAY

 

Casual Swim                     09:00-10:00

Casual Swim                     13:30-14:30

KINGFISHER LEISURE POOL (BEACH AREA)

FRIDAY

 

Casual Swim                     12:00-13:00

Casual Swim                     18:30-19:30

KINGFISHER LEISURE POOL (BEACH AREA)

SATURDAY

 

Wet ‘n’ Wild                       12:00-13:00

KINGFISHER LEISURE POOL (BEACH AREA)

SUNDAY

 

Lane Swim                        08:30-09:30

Casual Swim                     11:30-12:30

Casual Swim                     13:00-14:00

Lane Swim                        14:30-15:30

KINGFISHER LEISURE POOL (WHOLE POOL)

MONDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Casual Swim                     08:45-09:45

iCanSwim                          12:30-13:30

Lane Swim                        18:00-19:00

KINGFISHER LEISURE POOL (WHOLE POOL)

TUESDAY

 

Aqua Aerobics                  19:00-19:45

KINGFISHER LEISURE POOL (WHOLE POOL)

WEDNESDAY

 

Aqua Aerobics                  10:30-11:15

KINGFISHER LEISURE POOL (WHOLE POOL)

THURSDAY

 

No sessions available.

KINGFISHER LEISURE POOL (WHOLE POOL)

FRIDAY

 

No sessions available.

KINGFISHER LEISURE POOL (WHOLE POOL)

SATURDAY

 

Wet ‘n’ Wild                       13:30-14:30

KINGFISHER LEISURE POOL (WHOLE POOL)

SUNDAY

 

Floats ‘n’ Fun                    11:30-12:30

Floats ‘n’ Fun                    13:30-14:30

KINGFISHER LEISURE POOL (LANES)

MONDAY

 

Lane Swim                        13:30-14:30

Lane Swim                        15:00-16:00

Lane Swim                        19:00-20:00

KINGFISHER LEISURE POOL (LANES)

TUESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        09:00-10:00

Lane Swim                        12:00-13:00

iCanSwim                          13:30-14:30

Lane Swim                        15:00-16:00

Lane Swim                        19:00-20:00

Lane Swim                        20:00-21:00

KINGFISHER LEISURE POOL (LANES)

WEDNESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        10:30-11:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        13:30-14:30

Lane Swim                        15:00-16:00

Lane Swim                        17:00-18:00

Lane Swim                        19:00-20:00

KINGFISHER LEISURE POOL (LANES)

THURSDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        09:00-10:00

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        13:30-14:30

Lane Swim                        15:00-16:00

Lane Swim                        18:00-19:00

Lane Swim                        20:00-21:00

KINGFISHER LEISURE POOL (LANES)

FRIDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        13:30-14:30

Lane Swim                        15:00-16:00

Lane Swim                        18:30-19:30

KINGFISHER LEISURE POOL (LANES)

SATURDAY

 

Lane Swim                        15:00-16:00

KINGFISHER LEISURE POOL (LANES)

SUNDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Aqua Aerobics                  10:30-11:15

Lane Swim                        10:30-11:30

Lane Swim                        15:00-16:00

Lane Swim                        19:00-20:00

MILDENHALL MAIN POOL

MONDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Family Swim                      10:30-11:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Floats ‘n’ Fun                    13:30-14:30

Lane Swim                        18:00-19:00

MILDENHALL MAIN POOL

TUESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Family Swim                      10:30-11:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Floats ‘n’ Fun                    13:30-14:30

Lane Swim                        18:00-19:00

MILDENHALL MAIN POOL

WEDNESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Family Swim                      10:30-11:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Floats ‘n’ Fun                    13:30-14:30

Lane Swim                        20:00-21:30

MILDENHALL MAIN POOL

THURSDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Family Swim                      10:30-11:30

MILDENHALL MAIN POOL

FRIDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Family Swim                      10:30-11:30

Lane Swim                        12:00-13:00

Floats ‘n’ Fun                    13:00-14:00

MILDENHALL MAIN POOL

SATURDAY

 

TBC

MILDENHALL MAIN POOL

SUNDAY

 

TBC

MILDENHALL TEACHING POOL

MONDAY

 

TBC

MILDENHALL TEACHING POOL

TUESDAY

 

TBC

MILDENHALL TEACHING POOL

WEDNESDAY

 

TBC

MILDENHALL TEACHING POOL

THURSDAY

 

TBC

MILDENHALL TEACHING POOL

FRIDAY

 

TBC

MILDENHALL TEACHING POOL

SATURDAY

 

TBC

MILDENHALL TEACHING POOL

SUNDAY

 

TBC

NEWMARKET MAIN POOL

MONDAY

 

Lane Swim                        07:30-08:30

Aqua Aerobics                  10:30-11:15

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        13:05-13:55

Lane Swim                        17:30-18:30

NEWMARKET MAIN POOL

TUESDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Aqua Aerobics                  10:30-11:15

Lane Swim                        12:00-13:00

Lane Swim                        13:05-13:55

iCanSwim                          14:00-15:00

Lane Swim                        20:10-21:00

NEWMARKET MAIN POOL

WEDNESDAY

 

 Lane Swim                       06:30-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        12:05-13:00

Lane Swim                        13:05-13:55

Lane Swim                        20:10-21:00

NEWMARKET MAIN POOL

THURSDAY

 

Lane Swim                        06:00-07:00

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        12:05-13:00

Lane Swim                        13:05-13:55

Lane Swim                        19:00-19:45

Lane Swim                        20:00-20:30

NEWMARKET MAIN POOL

FRIDAY

 

Lane Swim                        07:30-08:30

Lane Swim                        12:05-13:00

Lane Swim                        13:05-13:55

NEWMARKET MAIN POOL

SATURDAY

 

Lane Swim                        06:45-07:45

Floats ‘n’ Fun                    13:45-14:45

Lane Swim                        15:00-16:00

NEWMARKET MAIN POOL

SUNDAY

 

Lane Swim                        08:00-09:00

Lane Swim                        09:30-10:30

Floats ‘n’ Fun                    11:00-12:00

Floats ‘n’ Fun                    12:30-13:30

Lane Swim                        14:00-15:00

NEWMARKET TEACHING POOL

MONDAY

 

Aqua Aerobics                  18:30-19:30

NEWMARKET TEACHING POOL

TUESDAY

 

Keep Active Aqua             08:10-08:55

Floats ‘n’ Fun                    10:30-11:30

Floats ‘n’ Fun                    12:30-13:30

NEWMARKET TEACHING POOL

WEDNESDAY

 

Aqua Deep Water WWO 08:30-09:15

Aqua WWO                       09:30-10:15

Casual Swim                     18:30-19:30

NEWMARKET TEACHING POOL

THURSDAY

 

Aqua Keep Active             08:15-09:00

Aqua Aerobics                  19:30-20:30

NEWMARKET TEACHING POOL

FRIDAY

 

Floats ‘n’ Fun                    11:00-12:00

Aqua Circuits                    13:45-14:30

NEWMARKET TEACHING POOL

SATURDAY

 

Floats ‘n’ Fun                    14:00-15:00

NEWMARKET TEACHING POOL

SUNDAY

 

Floats ‘n’ Fun                    10:30-11:30

Floats ‘n’ Fun                    12:00-13:00

Floats ‘n’ Fun                    14:00-15:00

Half term (FEB 2022)

Newmarket leisure centre
MAIN POOL
Monday(21st)
06:00 – 07:00 – Lane Swim
07:30 – 08:30 – Lane Swim
10:30 – 11:15 – Aqua Aerobics
13:05 – 14:00 – Lane Swim
14:00 – 15:00 – Floats n Fun
17:30 – 18:30 – Lane Swim
Tuesday (22nd)
06:00 – 07:00 – Lane Swim
07:30 – 08:30 – Lane Swim
10:30 – 11:15 – Aqua Aerobics
12:00 – 13:00 – Lane Swim
13:05 – 14:00 – Lane Swim
14:00 – 15:00 – iCanSwim
20:10 – 21:00 – Lane Swim
Wednesday (23rd)
06:00 – 07:00 – Lane Swim
07:30 – 08:30 – Lane Swim
10:30 – 11:30 – Floats n Fun
12:05 – 13:00 – Lane Swim
13:05 – 13:55 – Lane swim
14:00 – 15:00 – Swim on Referral
20:10 – 21:00 – Lane Swim
Thursday (24th)
06:00 – 07:00 – Lane Swim
07:30 – 08:30 – Lane Swim
10:30 – 11:30 – Floats n Fun
12:05 – 13:00 – Lane Swim
13:05 – 13:55 – Lane Swim
14:00 – 15:00 – Floats n Fun
Friday (25th)
06:00 – 07:00 – Lane Swim
07:30 – 08:30 – Lane Swim
10:30 – 11:30 – Floats n Fun
12:05 – 13:00 – Lane Swim
13:05 – 14:00 – Lane Swim
14:00 – 15:00 – Floats n Fun
Saturday(26th)
06:45 – 07:45 – Lane Swim
13:45 – 14:45 – Floats n Fun
15:00 – 16:00 – Lane Swim
Sunday (27th)
08:00 – 09:00 – Lane Swim
09:30 – 10:30 – Lane Swim
11:00 – 12:00 – Floats n Fun
12:30 – 13:30 – Floats n Fun
14:00 – 15:00 – Lane Swim

TEACHING POOL
Monday (21st)
13:30 – 14:30 – Aqua Circuits
14:30 – 15:30 – Floats & Fun
18:30 – 19:30 – Water Workout
Tuesday (22nd)
08:00 – 09:00 – Water Workout Keep Active
09:30 – 10:30 – Floats & Fun
11:00 – 12:00 – Floats & Fun
14:30 – 15:30 – Floats & Fun
Wednesday (23rd)
08:30 – 10:00 – Water Workout
14:30 – 15:30 – Floats & Fun
Thursday (24th)
08:00 – 09:00 – Water Workout
14:30 – 15:30 – Floats & Fun
18:30 – 19:30 – Water Workout
Friday (25th)
11:30 – 12:30 – Floats & Fun
13:30 – 14:30 – Aqua Circuits
14:30 – 15:30 – Floats & Fun
Saturday (26th)
13:30 – 14:30 – Floats & Fun
15:00 – 16:00 – Floats & Fun
Sunday (27th)
10:00 – 11:00 – Floats & Fun
11:30 – 12:30 – Floats & Fun
13:00 – 14:00 – Floats & Fun
14:30 – 15:30 – Floats & Fun

Hadleigh pool and leisure
Monday (21st)
06:00 – 07:00 – Lane swim
07:00 – 08:30 – Lane swim
09:00 – 10:00 – Lane swim
10:30 – 11:30 – Casual swim
12:00 – 13:00 – Lane swim
13:30 – 14:30 – ICan swim
18:00 – 19:00 – Lane swim
Tuesday (22nd)
06:00 – 07:00 – Lane swim
07:30 – 08:30 – Lane swim
09:00 – 10:00 – Lane swim
10:30 – 11:30 – Casual swim
12:00 – 13:00 – Floats & Fun
13:30 – 14:30 – Wild N Wild
18:30 – 19:30 – Lane swim
20:00 – 21:00 – Lane swim
Wednesday (23rd)
06:00 – 07:00 – Lane swim
07:30 – 08:30 – Lane swim
09:00 – 09:45 – Aqua
12:00 – 13:00 – Lane swim
13:30 – 14:30 – Wet N Wild
16:00 – 17:00 – Casual swim
17:30 – 18:30 – Lane swim
Thursday (24th)
06:00 – 07:00 – Lane swim
07:30 – 08:30 – Lane swim
09:00 – 10:00 – Lane swim
10:30 – 11:30 – Casual swim
12:00 – 13:00 – Floats & Fun
13:30 – 14:30 – Wet N Wild
18:00 – 19:00 – Lane swim
19:30 – 20:15 – Aqua
Friday (25th)
06:00 – 07:00 – Lane swim
08:30 – 09:15 – Aqua
10:30 – 11:30 – Casual swim
12:00 – 13:00 – Lane swim
13:30 – 14:30 – Wet N Wild
16:00 – 17:00 – Casual swim
20:00 – 21:00 – Lane swim
Saturday (26th)
11:00 – 12:00 – Lane swim
12:30 – 13:30 – Wet N Wild
14:00 – 15:00 – Floats & Fun
15:15 – 16:00 – Lane swim
Sunday (27th)
08:30 – 09:30 – Lane swim
10:00 – 11:00 – Lane swim
11:30 – 12:30 – Floats & Fun
14:30 – 15:15 – Lane swim
Kingfisher leisure centre
Monday (21st)
Lane swim 06:00- 07:00
Lane swim 07:30- 08:30
Swim academy 08:30- 09:30
Aqua Aerobics 10:30- 11:15
Lane swim 10:30- 11:30 (2 lanes)
Wet N Wild 12:00- 13:00
Wet N Wild 13:30- 14:30
Lane swim 13:30- 14:30
Lane swim 15:00- 16:00
Swim academy 15:00- 16:00 (Beach area)
Lane swim 15:00- 16:00
Swim academy 16:00- 18:00
Lane swim 19:00- 20:00
Tri club 20:00- 21:00

Tuesday (22nd)
Lane swim 06:00- 07:00
Lane swim 07:30- 08:30
Aqua Aerobics 09:00- 09:45
Swim academy 11:00- 12:00
Floats and Fun 12:00- 13:00
Floats and Fun 13:30- 14:30
Floats and Fun 15:00- 16:00
Swim academy 16:00- 18:30
Aqua aerobics 19:00- 19:45
Lane swim 20:00- 21:00

Wednesday (23rd)
Lane swim 6:00- 7:00
Lane swim 7:30- 8:30
Swim academy 08:30- 09:30 (Deep end)
Casual beach 09:00- 10:00 (Beach area)
Aqua aerobics 10:30- 11:15 (double lane swim)
Lane swim 12:00- 13:00
Swim academy 12:30- 14:30 (Beach area)
Lane swim 13:30- 14:30
Lane swim 15:00- 16:00
Swim academy 16:00- 17:55
Lane swim 17:00- 18:00
Lane swim 19:00- 20:00
Tri club 20:00- 21:00
Scuba 21:00- 22:00

Thursday (24th)
Lane swim 6:00- 7:00
Lane swim 7:30- 8:30
Lane swim 9:00- 10:00
Lane swim 10:30- 11:30
Floats and Fun 12:00- 13:00
Floats and Fun 13:00- 14:30
Floats and Fun 15:00- 16:00
Swim Academy 16:00- 18:00
Swim club 19:00- 21:00

Friday (25th)
Lane swim 6:00-7:00
Lane swim 7:30-8:30
Swim academy 08:30- 09:30
Lane swim 10:30- 11:30
Wet N Wild 12:00- 13:00
Swim academy 13:00- 16:00 (Beach area)
Swim academy 16:00- 18:30
Lane swim 18:30- 19:25
Casual swim 18:30- 19:25(Beach area)
Lane swim 20:30-21:30

Saturday (26th)
Swim academy 08:00- 11:30
Wet N Wild 12:00- 13:00
Wet N Wild 13:30- 14:30
Lane swim 15:00- 16:00
Casual swim 15:00- 16:00 (Beach area)
Tri Club 16:00- 18:00

Sunday (27th)
Lane swim 6:00- 7:00
Dolphins 08:00- 10:00
Lane swim 10:00- 11:00
Casual swim 10:00- 11:00 (Beach area)
Floats N Fun 11:30- 12:30
Floats N Fun 13:00- 14:00
Lane swim 14:30- 15:30
Casual swim 14:30- 15:30 (Beach area)
Avocet 16:00- 17:00

HOW TO BOOK ANY CASUAL SWIMMING SESSION (NOT LANE SWIM)

Family swim, casual swim, wet-n-wild and floats and fun are all available in various pools via these links.
All sessions must be pre-booked.
Please read the swim session descriptions first if you are unsure which one you want to book.
If a centre has flumes – you will need to choose Wet-n-wild for this session.

1.Please select your centre from the tabs below which will automtically take you through to the correct centre’s booking page.
2. Choose the date you require – then click the blue search button (do not enter anything in the box called ‘location’).
3. A list of available session that day will then appear – click the session/time you require and complete your booking.

 

Swim session descriptions - READ MORE

CASUAL SWIM
An open swimming session with no features or lanes available. Children must be accompanied by an adult adhering to our supervision policy.

FAMILY SWIM
A casual session ideal for families to enjoy a swim together in the pool

WET N’ WILD (KINGFISHER)
Flumes, waves, inflatable and floats are available for the ultimate fun swimming experience for all the family.Must be a competent swimmer to go on the inflatable.*All features cannot be guaranteed to be in operation.

WET N’ WILD (HADLEIGH)
Inflatable and floats are available for the ultimate fun swimming experience for all the family.
Must be a competent swimmer to go on the inflatable and wear a life vest provided.
*All features cannot be guaranteed to be in operation.

WET N’ WILD (BURY & HAVERHILL)
Flumes and floats are available for the ultimate fun swimming experience for all the family.Must be a 1m in height to ride the flumes.*All features cannot be guaranteed to be in operation.

FLOATS & FUN
Swim session suitable for everyone where floats or other pool equipment will be available for enjoyment.
Child supervision policy applies.

LANE SWIM
Open to all competent swimmers, adult and junior, for lane swimming. Restricted members per lane for managing social distancing. You must be able to swim 25m and You may be asked to move lanes dependent on your speed.

Click the relevant centre below to book any casual swimming session – family swim, wet-n-wild, floats and fun